View Event Detail
EDMONTON

Runs 10 Tuesday evenings
6:30 to 9 p.m.

Catholic Social Services
East Office,
8212-118 Ave.,
Room 035.
Facilitator: Debbie Hart.
Call 780-420-6081.


ghd australia cheap ghd nz ghd nz cheap ghd online ghd straightener australia cheap ghd ghds sale uk cheap ghd ghd straighteners nz cheap ghd ghd hair straighteners cheap ghds cheap ghds uk ghd australia cheap planchas ghd baratas cheap ghds ghd nz sale cheap ghds uk cheap ghd straighteners ghd baratas ghds cheap uk